Project Details

Voor Wijzer in Geldzaken mochten we heel veel mooie lessen maken. Wijzer in Geldzaken wilde er in samenwerking met Malmberg voor zorgen dat lessen over geld werden geïntegreerd in de rekenlessen die kinderen dagelijks krijgen. Het ging niet om lessen over rekenen met geld, maar om lessen over omgaan met geld.
Wij maakten lessen die geïntegreerd zijn in de digibordsoftware van de rekenmethodes Pluspunt en Wereld in Getallen (WIG). We hopen natuurlijk dat we hebben kunnen bijdragen aan de bewustwording van verstandig omgaan met geld.