Project Details

Tijd voor Geschiedenis is een digitale geschiedenismethode voor het voortgezet onderwijs. Wij werden gevraagd om de teksten en opdrachten te herschrijven en toegankelijker te maken. Daarnaast verzorgen we de realisatie van vmbo bovenbouw en schrijven we het Historisch Overzicht voor vmbo 3/4. We hielpen bij het samenstellen van het auteursteam. We begeleidden het schrijfproces en verzorgden de redactie en beeldresearch. In het nieuwe schooljaar staat de hele methode online. www.tijdvoorgeschiedenis.nl