Project Details

Voor de Openbare bibliotheek Amsterdam en Beeld en Geluid werken we aan de ontwikkeling van de Mediawijsheid Tablettour. Deze tour is gebaseerd op een reeds bestaande tablettour waarmee kinderen de centrale bibliotheek in Amsterdam kunnen ontdekken. In de nieuwe versie gaan kinderen in groepjes van twee op pad met een tablet. Ze scannen de QR-codes die overal in de bieb hangen. Dan verschijnt er een filmpje, een foto of een fragment uit een boek en een opdracht gebaseerd op de tien mediawijsheidscompetenties. Voor het antwoord maken ze natuurlijk gebruik van de mogelijkheden van de tablet: ze verwerken het antwoord in een filmpje of een foto. De tour wordt in het nieuwe schooljaar 2015 gelanceerd en kan dan in de meeste bibliotheken in Nederland gelopen worden.