Project Details

Voor Beeld en Geluid ontwikkelden we diverse lesplannen en projecten op het gebied van mediawijsheid. Het project Media & Message leert jongeren kritisch kijken naar de media om hen heen; hoe proberen deze hen te overtuigen? Welke technieken gebruiken zij om jou bewust of onbewust te beïnvloeden? Maar jongeren beïnvloeden elkaar ook, op (sociale) media. Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels van social media? Hoe kun je social media inzetten om mensen van je boodschap te overtuigen? Welke posts werken goed en welke niet?
In dit project leren leerlingen verschillende persuasieve technieken herkennen en toepassen. In groepjes proberen leerlingen elkaar vervolgens te overtuigen van hun boodschap. Het lessenplan is gratis te downloaden via www.beeldengeluid.nl/mediamessage.

mediamessage afbeelding