Project Details

Feniks is een methode geschiedenis van uitgeverij ThiemeMeulenhoff voor het voorgezet onderwijs. Voor de herziene versie van leerjaar 1 KGT (her)schreven we de hoofdstukken over Grieken en Romeinen en over de Tijd van monniken en ridders. Leuk om zelf weer een dieper de bronnen in te duiken en op zoek te gaan naar beelden en bronnen die leerlingen echt aanspreken.