Project Details

Voor Feniks – een geschiedenismethode voor de bovenbouw van het vmbo – doen we de eindredactie van vier eindexamenkaternen: over Nederland en Indonesië, de culturele veranderingen in Nederland sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, de Koude Oorlog en tot slot over de ontwikkeling van de sociale zekerheid. In elk thema worden leerlingen door de soms complexe inhoud geleid met aansprekende afbeeldingen en duidelijke uitleg als voorbereiding op hun schoolexamens.