Project Details

De Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) is een van de oudste klanten van Patsboem. We doen al jaren de eindredactie van het verenigingstijdschrift Kleio. Ook andere publicaties gaan door onze handen. Zoals Bij de Tijd, een serie publicaties van de VGN over de toekomst van het geschiedenisonderwijs. In het derde en recent verschenen deel wordt een aanzet gegeven voor een nieuwe doorlopende leerlijn in het geschiedenisonderwijs. De publicatie is in PDF te bekijken op de website van de VGN. Patsboem verzorgde de tekstredactie en coördineerde de vormgeving.